Voor de beeldtaal sessies ontvang ik je bij mij aan huis aan mijn fijne grote werktafel. ik vind het belangrijk, dat je je welkom en op je gemak voelt.  

Weet dat je helemaal geen tekentalent hoeft te zijn! 

 

.

  • Intake / oriëntatiegesprek 

Bij de intake bespreken we wat voor jou belangrijk is om te verkennen, waar je tegenaan loopt, welke vragen je hebt over jezelf.

We kunnen dan afspreken, afhankelijk van je vraag, hoeveel sessies je wilt of nodig zijn. Ook tijdens het proces kunnen we dit altijd bijstellen. Je mag natuurlijk ook eenmalig een sessie doen.   • Sessies

In de sessies zal ik individueel passende opdrachten , technieken en materialen zoeken om mee aan de slag te gaan.

Denk aan materiaal als : grafietpotloden, kleurpotloden, pastel en oliekrijt, gouache- en aquarelverf, fineliners.

De geleide tekenopdrachten zijn gericht op jouw vraag. 

 

We beginnen altijd even met thee of koffie, en een korte ontspanningsoefening, en/ of een energetische of ontspannende tekenoefening. Zo kom je er een beetje in.

Daarna ga je een tekening of schildering maken; vanuit een opdracht.

Vervolgens zal ik met jou samen de ervaring en de informatie verkennen in jouw tekening(en).  

Van daaruit bespreken we het vervolg, afhankelijk van je behoefte. 

Met een thuisopdracht of oefening kan je het proces dat je in werking hebt gezet, in beweging houden en daarop voortbouwen in de sessies.

 

Een sessie duurt ongeveer 75 minuten. 

 

  • Verslag

Van  de sessies kan ik  tussentijds een verslag voor je maken en die stuur ik je per mail. Dat verslag is een soort logboek van jouw proces. Ik zal eventuele verdere duiding van elementen symbolen, kleuren en vragen daarin ook beschrijven. Alleen een eindverslag is ook mogelijk. Voor een verslag reken ik 50 euro

De tekeningen kun je in een map bij mij bewaren, of zo je wilt mag je die natuurlijk ook mee nemen.

Wat kan het je brengen?

De ontdekkingen vanuit de beeldtaal zijn feitelijk een weergave vanuit je eigen on(der) bewuste. Ze kunnen een kompas voor je zijn, in het hier en nu.  Het kan jou helpen met hoe waar je aandacht naar toe moet, hoe je beter voor jezelf kunt zorgen of helderheid krijgen in vraagstukken.

 

 

Een verdieping in mijn motivatie en de werkwijze :

 

In mijn jarenlange werk als gezinscoach heb ik gezien en ervaren,  dat gezins- en individuele problematiek heel gelaagd is, zich herhaalt in oude patronen en in generaties.

Om dat te doorbreken en te ontwikkelen is vaak een systemische en holistische benadering nodig, wat binnen de reguliere praktijk vaak niet haalbaar is. 

Ik ben geschoold in de oplossingsgerichte methodiek. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van hulpvragers. In de visie en werkwijze kan ik mij goed vinden, maar ik miste nog wel een diepere benadering. 

 

Door de opleiding creatieve therapie, en mijn specialisatie in beeldtaal ben ik in aanraking gekomen met de  psychosynthese.  

Evenals in andere benaderingen wordt er in psychosynthese gekeken naar zaken als wat houdt me tegen, wat blokkeert me, en waar gaat mijn pijn over.

Belangrijk verschil is dat ook wordt gekeken naar vragen als  wat wil er in mij te voorschijn komen,  welke richting neemt mijn leven en welke signalen en handreikingen krijg ik vanuit mijn on(der) bewuste? 

 Psychosynthese is een benadering die uitgaat van het zelfhelend vermogen van de mens, door zijn eigen krachtbronnen te (leren) kennen. . Dit vermogen kan opnieuw aangesproken worden. Ook als het verborgen of kwijt geraakt is onder een groot verlies, vastgeroeste patronen of andersoortige blokkades.

Het heeft raakvlakken met de gestalttherapie en de theorie van Jung

KNOW POSESS TRANSFORM 

Als je iets wilt veranderen, zal je het eerst moeten leren (ver)kennen, dan erkennen en toe eigenen .  Je kunt het vergelijken met boetseren. De vorm het materiaal kneden, er iets eigens van maken en dan bewerken tot je er tevreden mee bent. 

De grondlegger van de psychosynthese is Roberto Assagioli (1888-1974) Hij ontwikkelde een theoretisch concept van de menselijke geest en psyche vanuit een multidimensionale benadering (ideeën en gedachten uit de wetenschappelijke psychologie in combinatie met inzichten uit de westerse filosofie en de mystieke tradities uit het oosten), die hij in 1926 officieel psychosynthese noemde.

Meer weten over psychosynthese?

Psychosynthese - NVECP